DE

Fora

Zespół Domu Polsko-Niemieckiego jest w kontakcie ze społeczeństwem obywatelskim, polityką i środowiskiem fachowym w Polsce i w Niemczech. Niektóre z tych kontaktów odbywają się w rachmach fora.

© Marko Prieske/Stiftung Denkmal

Fora Eksperckie

Głównym zadaniem zespołu Domu Polsko-Niemieckiego jest napisanie planu wykonawczego Domu Polsko-Niemieckiego. W tym celu pracownicy omawiają kluczowe aspekty z historykami i ekspertami z różnych dziedziń.

Odbyły się już fora poświęcone poszczególnym aspektom i tematom związanym z przyszłą działalnością Domu Polsko-Niemieckiego. Obejmowały one ogólną koncepcję, pomnika, II wojnę światową i okupację niemiecką, temat państwa i narodu, okres powojenny, edukację i spotkania, a także społeczeństwo obywatelskie i różnorodność.

Fora Transparentności

© Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas / Stefan Strietzel

Zespół Domu Polsko-Niemieckiego zaprasza przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przedstawieciele polityki, inicjatorów i sympatyków na regularne spotkania za pośrednictwem Zooma w celu przekazywania informacji o postępach prac.

Pierwsze Forum Transparentności odbyło się 31 sierpnia 2023 r. Nagranie można znaleźć tutaj.
Drugie Forum Transparentności odbyło się 17 stycznia 2024 r. Nagranie można znaleźć tutaj.

Forum Młodzieży

Młodzi ludzie i przyszłe pokolenia powinny mieć głos w Domu Polsko-Niemieckim. Forum Młodzieży będzie formą uczestnictwa w celu wprowadzenia tematów i krytycznego towarzyszenia Domowi Niemiecko-Polskiemu.

Wykorzystamy przy tym doświadczenia z Młodzieżowej Kużni Pomysłów.