Pomysł i realizacja

Powstanie Domu Polsko-Niemieckiego trwa już od kilku lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Inicjatywa

Od 2017 r. Niemiecki Instytut do Spraw Polskich angażował się w inicjatywie stworzenie w Berlinie miejsca upamiętniającego ofiar niemieckiej okupacji Polski w czasie drugiej wojny światowej i wspierał tę inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego. Miejsce upamiętnienia miało być połączone z wystawą poświęconą polsko-niemieckiej historii oraz szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi. Pod koniec 2019 r. Fundacja „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy zaproponowała utworzenie w sercu Berlina centrum dokumentacji niemieckiej okupacji Europy w latach 1939-1945. Od 2020 r. obie instytucje konstruktywnie współpracują w celu opracowania wspólnych pomysłów.

Uchwała Bundestagu

30 października 2020 roku podjął uchwałę „O uszanowaniu charakteru polsko-niemieckiej historii oraz przyczynieniu się do pogłębienia tych szczególnych stosunków dwustronnych przez stworzenie miejsca pamięci i spotkań”. Po licznych konsultacjach i rozmowach z ekspertami Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt, AA) przedstawiło we wrześniu 2021 roku wstępną koncepcję takiego „Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską”.

Start projektu

Po wyborach do Bundestagu jesienią 2021 roku odpowiedzialność za „Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską” przeszła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w gestię Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów, który 12 maja 2022 roku zlecił Fundacji „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy” dalsze prace nad dotychczasowymi propozycjami – przy zaangażowaniu Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Fundacja działa tutaj zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem „zapewnienia pamięci o wszystkich ofiarach narodowego socjalizmu i ich uhonorowania w odpowiedni sposób” (ustawa z dnia 17 marca 2000 roku). Na tej podstawie obie instytucje zaczęły wspólnie rozwijać ideę Domu Polsko-Niemieckiego.