Zespół

Dr Agnieszka Wierzcholska zajmuje się polsko-żydowskimi stosunkami, Zagładą, prasą jidyszową, oraz historią polsko-niemiecką. Wieloletnia pracowniczka naukowa w Instytucie Europy Wschodniej na Freie Universität w Berlinie, potem naukowczyni w Niemieckim Instytucie Historycznym w Paryżu. Od marca 2023 roku pracuje w Fundacji „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy”. Jej książka Wspomnienia i kamienie. Życie i śmierć polsko-żydowskiego miasta. Tarnów 1918-1956 została uhonorowana nagrodą za najlepszą pracę doktorską Ambasadora RP w Niemczech w 2019 roku.

Robert Parzer zajmuje się historią narodowego socjalizmu w Niemczech i Polsce. Pracował w różnych instytucjach, w tym w Instytucie Historii Współczesnej Monachium-Berlin, Głównym Archiwum Państwowym Hesji w Wiesbaden oraz Fundacji Saksońskich Miejsc Pamięci. Od marca 2023 roku jest pracownikiem naukowym w Fundacji Pomnik Zamordowanych Żydów Europy w Berlinie. Opublikował różne prace dotyczące nazistowskich zbrodni „eutanazji”, dezercji w czasie II wojny światowej oraz aspektów kultury pamięci w przestrzeniach wirtualnych.

Stefan Strietzel jest studentem asystującym w Fundacji Pamięci Pomordowanych Żydów Europy dla sztabu "Domu Polsko-Niemieckiego" od sierpnia 2023 roku. Studiuje MA Public History i MA studia wschodnioeuropejskie na Freie Universität w Berlinie.

Karina Kaphengst jest studentką asystującą w Fundacji Pamięci Pomordowanych Żydów Europy dla sztabu "Domu Polsko-Niemieckiego" od marca 2024 roku. Studiuje anglistikę i historię na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Współpracujemy ściśle z zespołem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich : Prof. dr. Peter-Oliver Loew, Anna Jankowska, Emilia Mansfeld, Julia Bork, Jakub Stańczyk.