Fora

Zespół Domu Polsko-Niemieckiego jest w kontakcie ze społeczeństwem obywatelskim, polityką i środowiskiem fachowym w Polsce i w Niemczech. Niektóre z tych kontaktów odbywają się w rachmach fora.