DE

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważna. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania na podstawie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).


Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących celach
 

  • Wysyłanie newsletterów po wcześniejszej rejestracji
    Rezerwacja ofert edukacyjnych (kontakt z wyprzedzeniem, przygotowanie oferty, fakturowanie)
    Przetwarzanie wniosków o udzielenie informacji
    Przy udzielaniu zamówień

Osoba odpowiezialna:
Hr. Cicchi

datenschutz [at] stiftung-denkmal.de