Pomysły młodzieży dla Domu Polsko-Niemieckiego

Młodzież współtworzy Dom Niemiecko-Polski.

W ramach Młodzieżowej Kuźni Pomysłów młodzi ludzie z Polski i Niemiec opracowują pierwsze pomysły dotyczące przyszłego programu edukacyjnego Domu Polsko-Niemieckiego. Ich życzenia i pomysły przyczyniają się w ten sposób do kształtowania przyszłości tej instytucji.

Pokój muzyczny

Muzyczne relacje polsko-niemieckie

Więcej o projekcie

Polsko-niemiecka ulica

Młodzież porównuje ze sobą przykładowe polskie i niemieckie ulice handlowe.

Więcej o projekcie

Niemiecko-polska restauracja

Uczniowie z Kielc projektują restaurację z typowymi polskimi i niemieckimi potrawami.

Więcej o projekcie

Upamiętnienie w społeczności lokalnej

Młodzież upamiętnia losy polskich robotnic przymusowych i ich zmarłych dzieci.

Więcej o projekcie

Pokoje poświęcone historii i kulturze

Młodzież z Chorzowa pokazuje polsko-niemieckie powiązania w historii i kulturze.

Więcej o projekcie

Głosy pokoleń

Grupa studentów inicjuje międzypokoleniowe dyskusje na temat stosunków polsko-niemieckich.

Więcej o projekcie

»Leave a trace«

Studenci chcą w interaktywny sposób pozyskać i przedstawić osobiste historie osób odwiedzających Dom Polsko-Niemiecki.

Więcej o projekcie

Podcast o Jadwidze Ankiewicz

Młodzież produkuje odcinek podcastu o historii młodej osoby z Polski, która przeżyła obóz koncentracyjny.

Więcej o projekcie

Miasto Lublin

Młodzież z Lublina chce przybliżyć odwiedzającym swoje rodzinne miasto.

Więcej o projekcie

»Piona« Pojednania

Młodzi ludzie z Polski tworzą kreatywny projekt na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej o projekcie

Gra miejska

Uczennice i uczniowie z Berlina projektują grę miejską śladami »polskich« miejsc w Berlinie.

Więcej o projekcie

Na czym polega projekt?

W ramach projektu Młodzieżowa Kuźnia Pomysłów młodzież z Polski i Niemiec w roku 2023 zajmowała się historią stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczeniem w przeszłości i teraźniejszości. Uczestniczki i uczestnicy opracowali własne pomysły na projekty edukacyjne, które przybliżają historię i kulturę pamięci obu krajów. Młodzi ludzie przetestowali i opracowali różne możliwe formaty pracy edukacyjnej w przyszłym »Domu Polsko-Niemieckim«.

Kto bierze udział?

Z 26 zgłoszeń do udziału w projekcie wybranych zostało siedem grup z różnych regionów Polski i Niemiec oraz różnorodnych kontekstów edukacyjnych. W projekcie uczestniczyły grupy z Berlina, Chorzowa, Elmshorn, Kielc, Leipheim i Lublina, a także członkowie grupy studenckiej AEGEE z Niemiec i Polski.

Jak działa Młodzieżowa Kuźnia Pomysłów? 

Podczas warsztatów, które odbyły się między majem a listopadem 2023 r., młodzież zajmowała się polsko-niemiecką historią oraz opracowywała koncepcje swoich projektów. Podczas pierwszych warsztatów uczestniczki i uczestnicy wraz z trenerkami i trenerami z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich wspólnie zgłębiali tematykę stosunków polsko-niemieckich i kultury pamięci. W trakcie późniejszych spotkań młodzież wymyślała, budowała prototypy i testowała swoje pomysły na projekty.

Wydarzenie podsumowujące w Berlinie

W listopadzie 2023 r. wszystkie biorące udział w projekcie grupy przyjechały do Berlina, aby zaprezentować swoje pomysły na Dom Polsko-Niemiecki podczas oficjalnego wydarzenia podsumowującego. Wszystkie grupy przedstawiły swoje pomysły przed liczną publicznością, następnie udzielały szczegółowych informacji przy swoich stanowiskach i odpowiadały na pytania zainterowanych gości. Młodzież wzięła również udział w kreatywnych warsztatach pomysłów, podczas których uczestniczki i uczestnicy wydarzenia wymieniali się pomysłami dotyczącymi konkretnych aspektów Domu Polsko-Niemieckiego, takich jak architektura budynku czy program kulturalny. 

W przyszłym roku wybrane pomysły mają być dalej rozwijane z udziałem młodzieży, aby stać się w przyszłości częścią programu edukacyjnego Domu Polsko-Niemieckiego.

Kontakt

Emilie Mansfeld M.E.S., Dipl. oec.     
Pracownik naukowy / Koordynatorka projektu »Dom Polsko-Niemiecki«
Tel.: 06151-4202-27
mansfeld@dpi-da.de

mgr Anna Jankowska
Pracownik naukowy »Dom Polsko-Niemiecki«
Tel.: 06151-4202-28
jankowska@dpi-da.de

Spotkanie podsumowujące Młodzieżową Kuźnię Pomysłów w Berlinie, 28-29 listopada 2023 r. © Michał Żak
anfuehrungszeichen

Byłam mile zaskoczona tym, jak łatwo udało się pokonać barierę językową i jak różne były pomysły uczestników projektu.

Uczestniczka Młodzieżowej Kuźni Pomysłów 

Graphic recording ze spotaknia podsumowującego Młodzieżową Kuźnię Pomysłów © Aleksandra Schreiber / tellinary